Nie przechowujemy danych karty kredytowej ani nie udostępniamy danych klientów żadnym podmiotom trzecim.